Over de Twinkle100

De Twinkle100 biedt hét overzicht van de grootste online verkopers in Nederland.

Op 28 oktober 2020 is de 13e editie van de Twinkle100 gepubliceerd door uitgever BBP Media in Woerden. De redactie van Twinkle werkt voor het onderzoek samen met het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam.

De Twinkle100 2020 rangschikt de grootste 250 online retailers op basis van hun Nederlandse internetomzet in het jaar 2019. Alleen bedrijven die zijn opgenomen in de uitgave mogen dit logo, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, op hun site plaatsen.