Uitgever
Peter van Balsfoort
+31(0)348 415 305

Redactie
Daniële Verheij
(Hoofdredactie & Projectmanagement)
Ryan Baij
Jelle Kempe
Tamara de Vos
redactie@twinkle100.nl
+31(0)348 485 081

Eindredactie
Danielle Scheffer
+31(0)348 485 081

Marketing
+31(0)348 485 082

Sales
Tjerk Hillen
+31(0)348 485 085

Vormgeving
Sandra de Groot

Traffic & Productie
Ray van Zeijst

twinkle100.nl
Paul van Ravenswaaij
Dwain Olsem

Onderzoekspartner
dr. Jesse Weltevreden – Centre for Market Insights, Hogeschool van Amsterdam

Een uitgave van:
BBP Media
Beneluxlaan 2C
Postbus 276
3440 AG Woerden
Nederland

T. +31(0)348 415 305