Over de Twinkle100

De Twinkle100 biedt hét overzicht van de grootste online verkopers in Nederland.
Op 20 september 2018 is de 11e editie van de Twinkle100 gepubliceerd door uitgever BBP Media in Woerden. De redactie van Twinkle werkt voor het onderzoek samen met het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam.

De Twinkle100 2018 rangschikt de grootste 250 online retailers en de 25 grootste online reisverkopers op basis van hun Nederlandse internetomzet in het jaar 2017. Alleen bedrijven die zijn opgenomen in de uitgave mogen dit logo, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, op hun site plaatsen.

Twinkle100Boek_2018rgb

Klik op de affbeelding om te vergroten

TW100-2018-speler

Klik op de affbeelding om te vergroten

Bestel nu